Om oss

Will Work stöttar nätägare och entreprenörer genom hela processen både vid nybyggnation och ombyggnation av elnätet. Vi erbjuder konsulttjänster inom flera områden kopplade till elkraft, men vår absoluta tyngd ligger inom projektledning.

Will Work tar alla uppdrag på allvar! Helheten är viktig för oss samtidigt som vi har stor respekt för detaljerna. Vi är medvetna om att förutsättningarna varierar från projekt till projekt och att vår lyhördhet är avgörande för att kunna leverera det som efterfrågas av kunden. Vi är anpassningsbara och flexibla i våra lösningar och vårt mål är alltid att processen ska vara så enkel och kostnadseffektiv som möjligt.

Arbetsmiljö och säkerhet är ledstjärnor för oss! Ständig kompetensutveckling och ett långsiktigt, ansvarsfullt förhållningssätt är självklarheter i vår verksamhet! Vi vill vara med och driva branschen framåt!

AFFÄRSIDÉ

Will Work ska - genom god kompetens och hög kvalitét - alltid utföra ett professionellt arbete präglat av ansvarstagande och säkerhet.

SYFTE

Will Works arbete ska alltid bidra till nytta för samtliga parter och ha som mål att påverka både branschen och omgivningen i en positiv riktning, för en hållbar framtid.

LEDORD

● Ansvar och säkerhet
● Kvalitét och kompetens
● Lyhördhet och flexibilitet

KONTAKT

Telefon 08-91 16 96

E-post info@willwork.se