Will Work arbetar just nu med projektledning inom Stockholm stad på uppdrag av nätägaren och i samarbete med entreprenörer och byggherrar. Elnätet förstärks med anledning av exploatering, nybyggnation och ombyggnation i de olika stadsdelarna. 

KONTAKT

Telefon 08-91 16 96

E-post info@willwork.se