Will Work har under hösten 2019 projekterat, monterat och installerat ett flertal digitala reklamskyltar i Solna stad. Under våren 2020 har ett liknande uppdrag utförts i Värmdö köpcentrum.

KONTAKT

Telefon 08-91 16 96

E-post info@willwork.se